سناطب سناطب .

سناطب

اطلاعيه

سلام خدمت همگي

فردا ساعت 12 يه جلسه اي ميخوام بذارم در مورد يه نهاد مردمي بنام جمعيت امام علي(ع)

خوشحال ميشم كه تشريف بيارين.

جلسه هم توو كلاس 2 يا 3 خواهد بودبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۳:۰۶ توسط:سنا موضوع:

مرور خاطرات...

دوران دبستان يادت بخيــر

 

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

دوران دبستان يادت بخيــر

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۳:۰۴ توسط:سنا موضوع:

وصيتـي زيبـا و مانـدگار از آلبـرت انيشتيـنوصيتـي زيبـا و مانـدگار از آلبـرت انيشتيـن

روزي فرا خواهد رسيد كه جسم من آنجا زير ملحفه سفيد پاكيزه اي كه از چهار طرفش زير تشك تخت بيمارستان رفته است، قرار مي گيرد و آدم هايي كه سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستند از كنارم مي گذرند.

آن لحظه فرا خواهد رسيد كه دكتر بگويد مغز من از كار افتاده است و به هزار علت دانسته و ندانسته زندگيم به پايان رسيده است.

در چنين روزي، تلاش نكنيد به شكل مصنوعي و با استفاده از دستگاه، زندگيم را به من برگردانيد و اين را بستر مرگ من ندانيد. بگذاريد آن را بستر زندگي بنامم. بگذاريد جسمم به ديگران كمك كند كه به حيات خود ادامه دهند.

چشمهايم را به انساني بدهيد كه هرگز طلوع آفتاب، چهره يك نوزاد و شكوه عشق را در چشم هاي يك زن نديده است.

قلبم را به كسي هديه بدهيد كه از قلب جز خاطره ي دردهايي پياپي و آزار دهنده چيزي به ياد ندارد.

خونم را به نوجواني بدهيد كه او را از تصادف ماشين بيرون كشيده اند و كمكش كنيد تا زنده بماند تا نوه هايش را ببيند.

كليه هايم را به كسي بدهيد كه زندگيش به ماشيني بستگي دارد كه هر هفته خون او را تصفيه مي كند.

استخوان هايم، عضلاتم، تك تك سلول هايم و اعصابم را برداريد و راهي پيدا كنيد كه آنها را به پاهاي يك كودك فلج پيوند بزنيد.

هر گوشه از مغز مرا بكاويد، سلول هايم را اگر لازم شد، برداريد و بگذاريد به رشد خود ادامه دهند تا به كمك آنها پسرك لالي بتواند با صداي دو رگه فرياد بزند و دخترك ناشنوايي زمزمه باران را روي شيشه اتاقش بشنود.

آنچه را كه از من باقي مي ماند بسوزانيد و خاكسترم را به دست باد بسپاريد، تا گلها بشكفند.

اگر قرار است چيزي از وجود مرا دفن كنيد بگذاريد خطاهايم، ضعفهايم و تعصباتم نسبت به همنوعانم دفن شوند.

گناهانم را به شيطان و روحم را به خدا بسپاريد و اگر گاهي دوست داشتيد يادم كنيد.

عمل خيري انجام دهيد، يا به كسي كه نيازمند شماست، كلام محبت آميزي بگوييد.

اگر آنچه را كه گفتم برايم انجام دهيد، هميشه زنده خواهم ماند ...
   

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۳:۰۳ توسط:سنا موضوع:

مبارك...

دوستاي عزيزم،دختراي گل ورودي

روزتون خيلي خيلي مباركبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۳:۰۱ توسط:سنا موضوع:

بزرگان چنين گفته اند

  نيمي از مردم جهان، افرادي هستند كه چيزهايي براي گفتن دارند ولي قادر به بيان آن نيستن
ونيم ديگرافرادي هستند كه چيزي براي گفتن ندارند ،اما هميشه در حال حرف زدن هستند(رابرت لي فراست Robert Frost)
هـمـيـشـه حـرفـي بـزن، كـه بـتـواني آنـرا بـنـويـسي
چـيـزي را بـنـويـس، كـه بـتـوانـي آنـرا امـضـاء كـنـي
وچـيـزي را امـضـاء كـن كـه بـتـواني پـايـش بـايـسـتي
" نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ "...

اگر يكـــ سال ثمر از كاري را خواستي گندم بكار، اگر دو سال خواستي درختـــ بكار
اما اگر صد سال ثمر خواستي به مردم ياد بده
" كـنـفـوسيـوس -- Confucius "
اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي ،
يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري بكن كه قابل نوشتن باشد .
" بنجامين فرانكلين "انسان موجود عجيبي استـــــ
اگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد
بي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركي بـبيند روي نيـمكـتي نوشته اند رنگي نشـويد
بي درنگــــ انگشتــــ خود را روي نيمكتــــ مي كـشد تا مـطمئـن شـود
نيچهمهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي كـسي كه دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، كـسي را كه دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .
ويـلـيـام شكـسـپـيـر


هـر حـقـيـقــتي از سـه مـرحـلـه مي گـذرد:
ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـيـشود
بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـيـشـود
و در آخـر، بـه عـنـوان امـري بـدـيهـي پـذـيـرفـتـه ميـشـود.
" آرتورشوپنهاور "
مايكل شوماخر چندين سال متوالي در مسابقات اتومبيلراني "فرمول يك" در دنيا اول شد.
وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم ...
DECIDE while others are delaying
(تصميم بگير وقتي كه ديگران مرددند)...
درد من مرگــــ مردمي استـــــ كه گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر  لبـــــ اين حماقتها را حكمتـــــ خدا مينامند
گاندي


حـتـي افـرادي هـم كه مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـيـيـن شـده و قـابـل  تغـيـيـر نيـسـتـــــــ ؛
مـوقـع رد شـدن از خـيـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه ميـكـنـنـد .
اسـتـيـون هـاوكـيـنگـــــ...
قـرار نـيـسـتــــــ مـن طـوري زنـدگي كـنـم كـه دنـيـا دوسـتــــــ داره ،
خـبــــــ طـبـعـا قـرارهـم نـيـسـتــــــ دنـيـا هـمـونطـوري بـچـرخـه كـه مـن دوسـتــــــ دارم.
"جـروم ديـويـد سـالـيـنجـر"...جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش  خـرابـــــ مـيـشـود ،

 
وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد بـراي ويـراني مـمـلكـتـش بكـوشـد.
"پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي"...در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگي از " فـرانكــــ لـويـد رايـتـــــ" مـعـمـار بـزرگـــــ و  نـامـدار پـرسـيـدنـد :
ازمـيـان كـارهـاي بـزرگـي كه انـجـام داده ايـد ؛ كـدام را بـيـشـتـر مي پـسـنـديـد ؟
كـه او پـاسـخ مي دهـد : كـار بـعـدي را ....


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۳:۰۰ توسط:سنا موضوع:

اطلاعيه

با سلام 

اونايي كه كنتاكت داشتن و علي رغم كنتاكت ، خانم شيرزاد واسشون انتخاب واحد كردن ، بايد برن پيش خانم شيرزاد شخصا تعهد بدن كه اون درسايي كه كنتاكت دارن غيبت هاشون بيش از حد مجاز نخواهد شد !!! -- ميكروب و ايمني و انگل و پاتو و ... ----برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۵۹ توسط:سنا موضوع:

آينده سخت به نظر مي رسد

روزي تصميم گرفتم كه ديگر همه چيز را رها كنم. شغلم را دوستانم را، مذهبم را زندگي ام را !
به جنگلي رفتم تا براي آخرين بار با خدا صحبت كنم. به خدا گفتم : آيا مي تواني دليلي براي ادامه زندگي برايم بياوري؟
و جواب او مرا شگفت زده كرد.
او گفت : آيادرخت سرخس و بامبو را مي بيني؟
پاسخ دادم : بلي.
فرمود : هنگامي كه درخت بامبو و سرخس را آفريدم، به خوبي از آنها مراقبت نمودم. به آنها نور و غذاي كافي دادم.  دير زماني نپاييد كه سرخس سر از خاك برآورد و تمام زمين را فرا گرفت اما از بامبو خبري نبود. من از او قطع اميد نكردم. در دومين سال سرخسها بيشتر رشد كردند و زيبايي خيره كننده اي به زمين بخشيدند اما همچنان از بامبوها خبري نبود. من بامبوها را رها نكردم. در سالهاي سوم و چهارم نيز بامبوها رشد نكردند. اما من باز از آنها قطع اميد نكردم. در سال پنجم جوانه كوچكي از بامبو نمايان شد. در مقايسه با سرخس كوچك و كوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بيش از 100 فوت رسيد. 5 سال طول كشيده بود تا ريشه هاي بامبو به اندازه كافي قوي شوند. ريشه هايي كه بامبو را قوي مي ساختند و آنچه را براي زندگي به آن نياز داشت را فراهم مي كردند.
خداوند در ادامه فرمود: آيا مي داني در تمامي اين سالها كه تو درگير مبارزه با سختيها و مشكلات بودي در حقيقت ريشه هايت را مستحكم مي ساختي؟ من در تمامي اين مدت تو را رها نكردم همانگونه كه بامبو ها را رها نكردم.
هرگز خودت را با ديگران مقايسه نكن و بامبو و سرخس دو گياه متفاوتند اما هر دو به زيبايي جنگل كمك مي كنند. زمان تو نيز فرا خواهد رسيد تو نيز رشد مي كني و قد مي كشي!
از او پرسيدم : من چقدر قد مي كشم.
در پاسخ از من پرسيد : بامبو چقدر رشد مي كند؟
جواب دادم : هر چقدر كه بتواند.
گفت : تو نيز بايد رشد كني و قد بكشي، هر اندازه كه بتواني.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۵۷ توسط:سنا موضوع:

اطلاعيه تابستاني(شماره5)

(با اجازه نماينده محترم ، خانم حبيبي !)

سلام بچه ها - طي صحبت هايي كه با آموزش شده ، قرار بر اين شد كه دروس ميكروب عملي ، ميكروب نظري ، ايمني عملي ، ايمني نظري و ويروس تشكيل شه . ساعات تشكيل كلاس ها به قرار زير است :

1.ميكروب نظري ----> شنبه 14-16 و دوشنبه 16-18

2.ميكروب عملي ----> دوشنبه 12-14

3.ايمني نظري ----> به زودي اعلام ميشه !

4.ايمني عملي ----> يكشنبه 12-14

5.ويروس ----> يكشنبه 14-16

ساعات تشكيل اين درس ها طوري برنامه ريزي شده كه كمترين احتمال كنتاكت رو با بقيه درس ها داشته باشن ! لذا اينا ساعات تشكيلشون قطعيه و تغيير نخواهد كرد ! پس اگه درسي داشتين كه با اينا كنتاكت داشت ، لطفا عوض كنين !

از آقاي هادي احمدي و خانم سارا چوخاچيان به خاطري زحمتي كه واسه تشكيل كلاسا كشيدن ، تشكر ميكنيم .برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۵۴ توسط:سنا موضوع:

اطلاعيه تابستاني(شماره4)

سلام

در مورد برنامه كلاسي،فعلا همينه،خواهشا اينقدر زود جوش نيارين.ما خودمون هم به اندازه كافي از دست برنامه ريزي آموزش ناراحت هستيم ولي فعلا نميشه بهش دست زد،بايد صبر كنيم انتخاب واحد تموم شه،كلاسا شروع شه بعد.عوض كردن تايم كلاسها بدون حضور دانشجويان امكان پذير نيست،اونايي كه حتي يه خورده با كاراي كلاسي آشنا باشن ميدونن كه چي ميگم.ديگه وارد جزئيات نميشم ولي خواهشا علي الحساب صبر كنين،بعد شروع ترم اقدام ميكنيم.(البته سوء تفاهم نشه ها،اصلا و ابدا نميتونيم كل برنامه رو عوض كنيم.)

قابل توجه افرادي كه به خاطر بعضي از واحدا،نميتونن واحداي خودمون رو بردارن:روش كار اينه كه هفته بعد حضورا بياين از آموزش خودمون برا دانشكده اي كه قراره از اونجا واحد بردارن نامه بگيرن،بعدا بيان تا آموزش خودمون حضوري براشون انتخاب واحد كنه.البته هفته بعد خانم شيرزاد تشريف ميبرن مرخصي و نيستن،من شنبه از خانم مددي ميپرسم،اگر ايشون ميتونستن اين كارا رو بكنن بهتون ميگم بياين،وگرنه كه مجبورين صبر كنين تا ۲۵ كه خانم شيرزاد از مرخصي برگردن.(علت اينكه كارها موكول شده به شنبه اينه كه فردا به دليل برگزاري آزمون علوم پايه دانشكده تعطيله)

اونايي هم كه احيانا بقيه دروسشون با درساي خودمون كنتاكت داره،خودشون بايد يه كاري بكنن،البته بعضي از اساتيد(مثل گروه ايمني)گفتن ايرادي نداره تعداد غيبت ها زياد شه،منظورم اينه كه اگر بتونين با اساتيد صحبت كنين باهاتون كنار ميان.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۵۳ توسط:سنا موضوع:

دروس ترم 5

نام درس               واحد          كد               گروه           زمان         

كامپيوتر                 ۲         ۱۱۰۰۰۱۲۳        ۱۰۱           يكشنبه۴-۲

                                                               ۱۰۲           يكشنبه۶-۴

                                                               ۱۰۳          دوشنبه۴-۲ 

                                                               ۱۰۴          دوشنبه۶-۴

                                                               ۱۰۵          سه شنبه۴-۲

                                                               ۱۰۶          سه شنبه۶-۴

                                                               ۱۰۷          چهارشنبه۴-۲

                                                               ۱۰۸          چهارشنبه۶-۴

انگل(نظري)          ۲.۵      ۱۱۱۱۱۴۱۹         ۱۰۱           شنبه و چهارشنبه ۱۰-۸

                                                               ۱۰۲           شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۰

انگل(عملي)         ۱.۵     ۱۱۱۱۱۴۷۹          ۱۰۱           شنبه(۲:۳۰ تا۱)و چهارشنبه(۵:۳۰ تا۴)

                                                               ۱۰۲          شنبه(۲:۳۰ تا۴)و چهارشنبه(۲:۳۰ تا۴)

                                                               ۱۰۳          شنبه(۵:۳۰ تا۴)و چهارشنبه(۲:۳۰ تا۱)

بهداشت۳           ۲        ۱۱۱۱۱۴۱۷           ۱۰۱           سه شنبه ۱۰-۸

                                                               ۱۰۲          سه شنبه ۱۲-۱۰

پاتو(نظري)         ۳.۵     ۱۱۱۱۱۴۲۰             ۱۰۱         يكشنبه و سه شنبه ۱۰-۸

                                                               ۱۰۲         يكشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۰

پاتو (عملي)       ۱.۵      ۱۱۱۱۱۴۸۰            ۱۰۱         شنبه و دوشنبه ۹-۸

                                                               ۱۰۲        شنبه و دوشنبه۱۰-۹

                                                               ۱۰۳         شنبه و دوشنبه ۱۱-۱۰

 

                                                                 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۵۲ توسط:سنا موضوع: